จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ
และเอกชน ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2562) โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
สินค้าราคาถูก อาหารพื้นบ้าน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค) ให้กับผู้สูงอายุ ที่ได้รับคัดเลือกจากทางอำเภอ
จำนวน 50 ชุด และมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางสายตา จำนวน 347 อัน ณ วัดป่าชุมชนวัดสระแก้ว
หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี