จังหวัดตาก

เมื่อวันนี้ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ วัดปากห้วยไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมอบสิ่งของ
และเครื่องอุปโภค บริโภค ดังนี้
- เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบจักรยาน ให้แก่เด็กนักเรียนยากไร้ ตามโครงการส่งน้องไปโรงเรียน จำนวน 20 คัน
- สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก