จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ กิ่งกาชาดอำเภอตรอน เข้าร่วมเปิดโครงการออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ภายในกิจกรรม
ดังกล่าวฯได้มีการออกบูธของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้บริการ ให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 50 ชุด
และมอบของสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวน 75 ชุด ณ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว อ. ตรอน โดยมี นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
เป็นประธานเปิดโครงการฯ จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย 2 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคเก๊า ความดัน ตาบอด และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดฯได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุดให้แก่ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ด้วย

จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์