จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางกิ่งดาว เถินมงคล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการฯ
ร่วมกับที่ปรึกษาเหล่ากาชาดฯ สมาชิกกาชาดอำเภอ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนบ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองบัวแดง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ตามโครงการฯ

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ