จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ร่วมกับ
นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอภักดีชุมพล และ อปท.ในพื้นที่ ร่วมมอบบ้านให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล ตามโครงการ
ซ่อมแซมและสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ฯ ประจำปี 2562 รายนายแกะ คงคาหาร อยู่บ้านเลขที่ 68 ม.3 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ