จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางรัติยา​ พัฒกุล​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา​ เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยพิการ
ราย เด็กชายภานุมาศ จันทร์สัมฤทธิ์​ อายุ 14 ปี​ อยู่บ้านเลขที่ 22/9 12 หมู่ที่ 8 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า​ จังหวัดพังงา ซึ่งเดิมประสบอุบัติเหตุ
ทางรถจักรยานยนต์ โดยทีมแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกต้นคอหักทำให้มีอาการปวดต้นคอ​ แขนขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้​ และต้องทำกายภาพบำบัด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้พักรักษาตัวที่บ้านโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และนักกายภาพบำบัด คอยติดตามตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีบิดาดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นสาเหตุให้บิดาต้องออกจากงานเพื่อใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลลูกที่ป่วยส่งผลกระทบต่อรายได้ภายในครอบครัวอย่างยิ่ง
โดย นางรัติยา​ พัฒกุล​ นายกเหล่ากาชาด​จังหวัด​พังงา​ ได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท​ เป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาตัว และมอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ดำรงชีพต่อไป นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงายังให้กำลังใจแก่ครอบครัวตลอดจนผู้ป่วย ให้มีกำลังใจในการผ่านพ้นวิกฤต
ครั้งนี้ให้จงได้

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา