จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
โดยบรูณาการร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3. แว่นตา จำนวน 120 อัน
4. ผ้าถุง จำนวน 78 ผืน
5. ผ้าขนหนู จำนวน 42 ผืน
6. วิลแชร์ จำนวน 2 คัน
7. ไม้เท้า จำนวน 4 อัน
8. วอกเกอร์ จำนวน 3 อัน
รวมมอบสิ่งของทั้งสิ้น จำนวน 148 คน
โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
ชาวอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม หมู่ที่ 12 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร