จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำ
แนวทางการปฏิบัติและดูแลผู้ป่วยติดเตียง ราย นางกรี เทพศรีหา อายุ 64 ปี โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ณ บ้านเลขที่
120 หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร