จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบอาหารว่างและชุดสุขภาพฟันดีประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ำ
ให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรม โครงการ  " สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี "  ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ซึ่งในวันนี้
ได้ให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสจำนวน 266 ราย โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้แทนเขตการศึกษา ครูอาจารย์
โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง ให้การต้อนรับ

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี