จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบอาหารว่างและชุดสุขภาพฟันดีประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ำ
ให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรม โครงการ " สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี " ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ซึ่งในวันนี้
ได้ให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสจำนวน 214 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี