จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันนี้ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย และร่วมกิจกรรมตามโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น