จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจำนวน 115 ชุด ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
นายอำเภอด่านขุนทด รองนายกกิ่ง/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนบ้านวังสนวน
ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา