จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา09.00 น. คฯะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 38 จำนวน 4 ทุน และมอบทุนการศึกษา  ให้กับเด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ จำนวน 1 ทุน ตามด้วยมอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเด็กปากแหว่งและเพดานโหว่ โครงการ ยิ้มสวย เสียงใส จำนวน 1 ราย

จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง