จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2562 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่แจกแว่นสายตาแก่นักเรียนในโครงการ “ แว่นตาเพื่อน้อง ” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ ได้ดำเนินการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาให้นักเรียนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น
ขณะนี้การประกอบแว่นตาดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จึงลงพื้นที่จ่ายแว่นให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอกุยบุรี 13 โรงเรียน จำนวนนักเรียน
ผู้รับแว่นทั้งหมด 83 คน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์