จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น . นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย นำโดย แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ
ผู้แทนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
เพื่อเด็กนักเรียนชนบท ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี