จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ " พัฒนาอาสามัคร
สภากาชาดไทย" หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งนางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง