จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และเอกชน ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
สินค้าราคาถูก อาหารพื้นบ้าน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางรัชนี ขวัญเกิด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบถุงยังชีพ
(เครื่องอุปโภค-บริโภค) ให้กับผู้สูงอายุ ที่ได้รับคัดเลือกจากทางอำเภอ จำนวน 50 ชุด และมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
ที่มีปัญหาทางสายตา จำนวน 234 อัน ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตาหมิง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี