จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดลำสนธิ หมู่ที่ 1
ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบรถจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
หลังจากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการให้บริการประชาชน
ของส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ก่อนประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/นายอำเภอ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลลำสนธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ และสมาชิกฯ เพื่อสรุปแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ต่อไป

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี