จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยบรูณาการร่วมกับ
โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของ ดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3. แว่นตา จำนวน 120 อัน
4. ผ้าถุง จำนวน 77 ผืน
5. ผ้าขนหนู จำนวน 43 ผืน
6. วิลแชร์ จำนวน 2 คัน
7. ไม้เท้า จำนวน 4 อัน
8. วอกเกอร์ จำนวน 3 อัน
รวมมอบสิ่งของทั้งสิ้น จำนวน 148 คน โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชต่างๆ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร