จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วม " โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนบ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค จำนวน 96 ชุด มอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ จำนวน 104 อัน

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง