จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก โดยร่วมกับ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 นายกกิ่ง กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 มีกิจกรรมร่วมในงาน ดังนี้
1. มอบถุงยังชีพ 100 ชุด
2. มอบจักรยาน 20 คัน แก่เด็กนักเรียนยากไร้ ตามโครงการส่งน้องไปโรงเรียน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในพิธีเปิด

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก