จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นางอุรสา  จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางไปมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ที่ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ในโครงการ
" บ้านหลังใหม่ จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี " ให้แก่ครอบครัว นายไพโรจน์ ชูแก้ว อายุ 53 ปี ณ บ้านเลขที่ 41/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี