จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ ร.ร.บ้านเวาะวิทยา ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ