จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ที่ขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการ " บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 " เพื่อให้ความข่วยเหลือต่อไป ดังนี้ 1. เวลา 09:30 น. เยี่ยมครอบครัว นางสาวเอ๋ เขียวบุญจันทร์ อายุ 39 ปี ณ บ้านเลขที่ 129/1 หมู่ที่ 5
ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เวลา 10:30 น. เยี่ยมครอบครัว นางสาวราตรี เจริญฤทธิ์ อายุ 42 ปี ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีขอความอนุเคราะห์สร้างบ้านพักอาศัย เนื่องจากครอบครัวไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี