จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เยี่ยมครอบครัวนายทวี ทีเหล็ก อายุ 36 ปี ณ บ้านเลขที่ 26/13 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการ " บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี