จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน
นางมันทนา อาจแก้ว และนายเอกอนันต์ อาจแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน " โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น