จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาครัฐและเอกชน ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ สินค้าราคาถูก
อาหารพื้นบ้าน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางรัชนี ขวัญเกิด
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค)
ให้กับผู้สูงอายุ ที่ได้รับคัดเลือกจากทางอำเภอ  จำนวน 50 ชุด  และมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  50  ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางสายตา
จำนวน 391 อัน ณ โรงเรียนบ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี