จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "
(จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ  วัดวิบูลธรรมวาส  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล
ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ เหล่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจกแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการ " โลกสดใส วัยสูงอายุ "
มีผู้สูงอายุมาขอรับแว่นสายตา จำนวน 210 คน และได้สนับสนุนได้ถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด ได้รับการสนับสนุนธารน้ำใจ
จากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติอีก 100 ชุด รวมทั้งสิ้น 200 ชุด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์