จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกให้บริการราษฎรตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ณ โรงเรียนวัดควนสีนวล อ.นาโยง โดยมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุจำนวน 96 ชุด มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ จำนวน 115 อัน
และมอบขนมและนมให้กับเด็ก

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง