กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ ออกเยี่ยมบ้าน
มอบเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจ แก่นางสอน โพธิ์วงษ์ ผู้ป่วยติดเตียง อายุ ๘๕ปี บ้านเลขที่ ๑๐หมู่ที่๒ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ตามโครงการ กิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่