จังหวัดน่าน

เมื่ิอวันนี้ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดน่าน  และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดน่านครั้งที่ 5/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
และนำหน่วยงาน ราชการระดับจังหวัด อำเภอให้บริการประชาชนในพื้นที่เชิงรุก ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้นำถุงยังชีพมอบให้ ผู้ยากไร้
จำนวน 50 ถุง และให้บริการแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 98 อัน

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน