จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดโครงการ
ออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน โดยมีนางอภิญญา อนรรฆมาศ นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานได้มีการออกบูธของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้บริการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด และมอบของสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวน 127 ชุด
ณ วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์ อ. ทองแสนขัน จากนั้นได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย 2 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และโรคซึมเศร้า ซึ่งมีฐานะยากจน ทั้งนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดฯได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุดให้แก่ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย

จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์