จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. อำเภอเมืองปราจีนบุรี  นางอังคณา  หัตถกิจโกศล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้
ขาดแคลน ด้อยโอกาสรายนางอัมรา เพ็ชรกล้า อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 6  ต.รอบเมือง  อ.เมืองปราจีนบุรี  พร้อมนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี