จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการปฏิบัติ
และดูแลผู้ป่วยติดเตียง ราย นางสมคิด อาจวิชัย อายุ 85 ปี โดยมอบ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร