จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น.  นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรองนายกและคณะฯ
ได้ออกร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
และร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 60 ครัวเรือน
เยี่ยมบูทหน่วยงานที่ออกให้บริการแก่ประชาชน พร้อมออกเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จำนวน 2 ครัวเรือน

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์