กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.สามัคคี ปลัด อบต.สามัคคี กำนัน ต.สามัคคี ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ครัวเรือนยากจน ตาม โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2 ราย ดังนี้
1. นางเสาว์ สายโรจน์ ราษฎร ม.1 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้มอบจักรเย็บผ้า 1 ตัว เพื่อใช้ในการส่งเสริมประกอบอาชีพต่อไป
2. นายเคน ยันตรุดร ราษฎร ม. 1 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้มอบจักรเย็บผ้า 1 ตัว และเงินทุน จำนวน 2,100 เพื่อส่งเสริม
การประกอบอาชีพต่อไป

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ