จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิก
จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา