จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัย ตามโครงการ เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด”ณ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางกุ้ง จันทร์พุ่ม อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 63/2 หมู่ที่ 3 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางแก้ว มาสนุ้ย อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 6 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
3.นางเขียด ทองยัง อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง