จังหวัดพังงา

เมื่อวันพุธ​ที่​ 10​ เมษายน 2562​ นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางประพิมพ์พรรณภูมิพาณิชย์และคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยอำเภอเมืองพังงา สำนักพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา​กำนันตำบลเกาะปันหยี​ได้ร่วมลงพื้นที่
หาแนวทางช่วยเหลือนายมาใหม่​ ผะสารพันธ์​ อายุ​ 15​ ปี​ เป็นบุตรของนายโหรน​ และนางวนิดา​ ผะสารพันธ์​ ซึ่งมีจำนวนบุตรธิดาร่วมกัน​ 10​ คน​
อาศัยอยู่บ้านเลขที่​ 66/5​ หมู่​ 2​ ตำบลเกาะปันหยี​ อำเภอ​เมือง​พังงา จังหวัดพังงา โดยผู้ป่วยขณะคลอดมีภาวะขาดออกซิเจน​ทำให้พิการ​มา​ตั้งแต่​กำเนิด
เป็น​ผู้​ป่วย​ติด​เตียง​ ไม่สามารถ​ดู​แลตัวเองได้ นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด​พังงา​ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน​ 1​ ชุด​ และเงินสด จำนวน​ 2,000​ บาท​
(สองพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น​ และร่วมกับหน่วยงานข้างต้นหารือหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ​ผู้ป่วยตลอดจนให้คำแนะนำ
แนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่พัก เพื่อให้เหมาะและสะดวกต่อการดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา