จังหวัดพะเยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้
นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
จำนวน 50 ราย และมอบแว่นตาตามโครงการสร้างโลกสดใส ให้กับผู้สูงวัย จำนวน 180 ราย ณ อบต.จำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา