จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัฒน์
นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน และนางประสงค์ พวกพระลับ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง สำหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ”

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น