จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.20 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนหนองไผ่ หมู่ที่ 10
ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์
ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วย

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์