กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายให้นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ รองนายก
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี/หัวหน้าส่วนราชการ และมวลชนนักปั่น ร่วมกิจกรรม " ปั่นรักทำความดี
คนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน "ครั้งที่ 4 ณ ตำบลสะท้อน โดยเริ่มปั่นออกจากอำเภอนาทวีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลสะท้อน ต่อไป

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี