จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอร้องกวาง ในการนี้เหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพจำนวน 2 ราย พร้อมมอบเงิน5,000 บาท ดังนี้
1.นางเตียว ค้างคั่ง บ้านเลขที่ 135/1 ม.1 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จำนวน
2.นายพันธ์ วันร้อง บ้านเลขที่ 76 ม.1 ต.แม่ยางร้อง อ. ร้องกวาง

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่