จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมออกปฎิบัติงานพร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบแว่นสายตา
ให้ผู้สูงวัยจำนวน 81 ราย มอบขนมและนมให้เด็กในพื้นที่ (ขอบพระคุณร้านเค้กสายใจที่สนับสนุนขนมช้อกบอลให้เด็กๆ)

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง