จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ออกให้บริการราษฎรตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " และหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดทุ่งใหญ่ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ
จ.ตรัง โดยมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุจำนวน 97 ชุด และมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ จำนวน 106 อัน ในการนี้ นายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เดินทางไปให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง