จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 2,000 บาท จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท ดังนี้
1.นางสาวบุศรินทร์ เสภารัตนานันท์ อายุ 76 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคพาร์กินสัน
2.นายสนับ ขัดสี อายุ 76 ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเกาท์
3.นางสาวข่อย โอดเทิง อายุ 66 ปี มีความบกพร่องทางสติปัญญา เส้นเลือดในสมองแตก

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่