จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
โดยบรูณาการร่วมกับโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมอบ
1.จักรยาน จำนวน 18 คัน
2.ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3.แว่นตา จำนวน 120 อัน
4.ผ้าถุง จำนวน 64 ผืน
5.ผ้าขนหนู จำนวน 56 ผืน
โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนชาวบ้าน อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร