จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำฯ พร้อมด้วย
คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ ได้นำจักรยานที่ได่รับสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 คันไปมอบให้กับ ด.ญ.จุฑา และ
ด.ช.ศิริมงคล คงบุญวาท ซึ่งเป็นหลานนางจำปา คงบุญวาท บ้านเลขที่ 9 ม.8 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ครัวเรือนยากจน โครงการ " คนกาฬสินธุ์
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง " เพื่อใช้เป็นพาหนะในการไปโรงเรียนต่อไป

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์