กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
รองนายกกิ่งกาชาด ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.สต.ภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน “ มอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเตียงคนไข้ ๒ ไกร์ ให้ ๑๓ รพ.สต.” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่